Доставка, монтаж и ремонта на PVC и AL дограма, комарници и щори. Гаранционен и извън гаранционен сервиз. Довършителни и строително-ремонтни дейности. Безплатни консултации.

Почистване и грижа за дограмата.

Няма нищо твърде специфично в поддържането на вашите прозорци. Има някои основни неща, които трябва да се спазват.

  • На първо място, не премахвайте защитните ленти от прозорците, преди тяхното измазване по краищата. Тяхната функция е именно да предпазят профила от строителния материал, който евентуално може да попадне върху него по време на довършителните работи. Препоръчително е след тяхното приключване лентите да бъдат премахнати възможно най-скоро. Ако престоят дълго време и особенно ако са изложени дълго на слънце тяхното премахване става трудно.
  • По време на ремонтни работи в помещението не оставяйте прозорците отворени дълго или предпазете механизмите на обкова от прах и строителни частици, които биха могли да попаднат по тях и да влошат функциалността на оттваряне и затваряне на прозорците.
  • По време на експлоатация не упражнявайте механични усилия с твърди предмети по прозорците, който биха могли да увредят профила или обкова.
  • За почистване използвайте мека гъба и хладка вода. Не прилагайте разтворители или абразивни вещества, който биха могли да увредят горния защитен филм на PVC профилите и да намалят техния живот. За по тежки замърсявания може да намерите в магазините препарати за почистване на PVC профили, както и препарати за стъкла. При почистване не пропускайте вътрешните части на профилите, които се откриват като се отвори прозореца. Ако те се замърсят прекалено, е възможно да се запушат отводнителните канали.
  • Смазвайте механизмите на обкова поне веднъж годишно. Не е фатално смазването да се прави и по-рядко, но това зависи от интензитета на експлоатация на съответния прозорец или врата.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg